• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
หมวดหมู่ : บทความวิชการ เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 9 ตุลาคม 2560

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารอ่านแล้ว : 148 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.224.216.155
Online อยู่ : 1
วันนี้ 165
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,122
ปีนี้ 25,663
รวมทั้งหมด 32,396
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )