• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทองสุข มาตย์คำมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร : ผู้บริหาร สพม. เขต 26 เผยแพร่โดย : administrator View : 4711

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 54
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,355
ปีนี้ 12,613
รวมทั้งหมด 12,613
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 25-06-2019 )