• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา
ศึกษานิเทศก์
นายอภิชาต เข็มพิลา
ศึกษานิเทศก์
นางเอมอร จันทนนตรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวเสน่หา กางโหลน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากร : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เผยแพร่โดย : administrator View : 1887

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 51
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,352
ปีนี้ 12,610
รวมทั้งหมด 12,610
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 25-06-2019 )