• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
นายสุดใจ สุปัญบุตร
นักวิชาการศึกษา
นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย
นักวิชาการศึกษา
นางวราลักษณ์ บุษบง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทัย บุพโชติ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวไพลิน ภูมิวัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เผยแพร่โดย : administrator View : 1499

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 53
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,354
ปีนี้ 12,612
รวมทั้งหมด 12,612
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 25-06-2019 )