• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
นางกุสุมา โอษะคลัง
นักทรัพยากรบุคคล
นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคล
นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชลี วงศ์แสน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นายเสนอ เวียงบาล
นิติกร
นางสาวสุพรรณี จันทะบุดดา
เจ้าหน้าที่ดูแลทะเบียนประวัติ ก.พ.7
บุคลากร : กลุ่มบริหารงานบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 2268

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 34.228.115.216
Online อยู่ : 3
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 143
เดือนนี้ 2,226
ปีนี้ 3,211
รวมทั้งหมด 3,211
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 19-02-2019 )