• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 47
2 เฉลยสมุดเงินสด 90
3 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 66
4 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 91
5 เอกสารประกอบการชี้แจงการอบรมครู(คูปอง)2561 506
6 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 179
7 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 318
8 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 594
9 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 614
10 แบบ สรจ3 65ปี 446
11 แบบฟอร์มรับบำนาญ 415
12 ถอนเงินประกันสัญญา 5887
13 แบบใบลาพักผ่อน 451
14 ใบสำคัญรับเงิน 543
15 ส่งใช้เงินยืม 527
16 สัญญายืมเงิน 704
17 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 345
18 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 356
19 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 380
20 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 417
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 323
22 แบบใบขอยกเลิกวันลา 328
23 แบบใบลาพักผ่อน 335
24 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 347
25 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 339
26 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 342
27 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 307
28 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 330
29 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 296

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.80.219.236
Online อยู่ : 4
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 52
เดือนนี้ 2,720
ปีนี้ 2,720
รวมทั้งหมด 2,720
Record: 229 (06.09.2018)
( Counter 24-09-2018 )