• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 235
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 271
3 แบบ สรจ3 65ปี 192
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 168
5 ถอนเงินประกันสัญญา 1835
6 แบบใบลาพักผ่อน 203
7 ใบสำคัญรับเงิน 245
8 ส่งใช้เงินยืม 251
9 สัญญายืมเงิน 318
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 299
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 200
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 212
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 175
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 217
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 189
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 197
17 แบบใบลาพักผ่อน 211
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 201
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 184
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 213
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 181
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 188
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 172

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.227.88.174
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 49
เดือนนี้ 2,074
ปีนี้ 5,498
รวมทั้งหมด 12,231
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 18-02-2018 )