• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
     ตำบล : แวงน่าง  อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม
     รหัสไปรษณีย์ : 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7987

โทรสาร 0-4377-7987

เว็บไซต์ http://www.ses26.go.th

อีเมล์ @ses26.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ��������������������������� เผยแพร่โดย : administrator View : 4235

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.91.79.74
Online อยู่ : 1
วันนี้ 139
เมื่อวานนี้ 164
เดือนนี้ 2,510
ปีนี้ 7,155
รวมทั้งหมด 7,155
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 19-03-2019 )