• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
     ตำบล : แวงน่าง  อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม
     รหัสไปรษณีย์ : 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7987

โทรสาร 0-4377-7987

เว็บไซต์ http://www.ses26.go.th

อีเมล์ @ses26.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดต่อเรา เผยแพร่โดย : administrator View : 5166

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 50
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,351
ปีนี้ 12,609
รวมทั้งหมด 12,609
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 25-06-2019 )